Apunasi kasvussa,
mukanasi muutoksessa.

PK-yrittäjä, tähtäätkö kohti kasvua tai etsitkö partneria nopeiden kokeilujen käynnistämiseen?

Olemme erikoistuneet palvelemaan tilanteissa, joissa start-up tai PK-yritys haluaa vauhdittaa liiketoiminnan kasvua ja edistää uusien tuotteiden kaupallistumista. Asiakasprojektiemme keskeisimpiä ratkaistavia osa-alueita ovat:

  • Kuinka vauhdittaa liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä, kun kehitetään uutta tuotetta tai palvelua? Millaisilla hankkeilla kehitystyö on kannattavaa aloittaa?
  • Millaisilla toimintatavoilla on mahdollista käynnistää nopeita kokeiluja uuden tuotteen asiakastarpeen todentamiseksi?
  • Miten eri rahoituslähteitä (EU, ELY, Business Finland) on mahdollista hyödyntää näissä tilanteissa?
  • Miten päästä käsiksi tunnistettujen kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseen käytännössä?

 

Etsimme kasvuhalukkaita tai muutosvaiheessa olevia yrityksiä! Tarjoamme maksuttoman kartoituksen, joka ei sido mihinkään.

Arvioidaan yhdessä miten voisimme vauhdittaa teidän yhtiön liiketoiminnan kasvua.

VTT-logo

Onko teillä tuotannon kehitystarpeita?

Edustamme VTT:n asiamiespalveluita Etelä-Karjalan alueella ja tarjoamme maksuttoman tarvekartoituksen ja ehdotuksen erilaisista hankevaihtoehdoista.

Ota yhteyttä!

Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
Panu Parviainen
+358 50 918 5001
panu@cloverfactory.fi

cloverfactory.fi