EU-Horizon 2020 SME

EU-Horizon 2020 SME

Euroopan Unioni tukee yksittäisten pk-yrityksien innovaatiotoimintaa Horizon SME-instrumentillä. Instrumentin avulla on mahdollista heittäytyä kylmäpäisesti kansainvälistymisputkeen, sillä rahoitus suunnattu voimakkaasti KV-kasvua hakeville pk-yrityksille, joilla on korkea markkina-ja kasvupotentiaali. Rahoitus on jaettu kolmeen vaiheeseen, joista kahteen ensimmäiseen voidaan hakea hankesuunnitelmalla.  Hyväksytty hanke voi saada tukea maksimissaan 2,5 milj€ Vaihe I: Kaupallistamissuunnitelma: konsepti ja toteutettavuus (50 000€) Vaihe […]